Hakkında

Bölümümüz 2002-2003 yılında Elektronik Teknolojisi Programına öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın dili Türkçe’dir.

Misyon

Bölümümüzün amacı; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan teknik ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Vizyon

Amacımıza ulaşabilmek için okul-sanayi işbirliğini geliştirmek, teknolojik gelişmeleri izlemek, çevredeki sanayi kuruluşlarının gücünü artıracak nitelikli eğitim hizmetlerini vermektir. Bu amacı gerçekleştirebilmek için de hedef, eğitim-öğretim kalitesini çağımızın ihtiyaçlarına göre düzenlemek, geliştirmek, bilgi ve becerileri yüksek, uluslararası seviyede öğrenciler yetiştirmektir.

DUYURULAR

  • Müdürlük-Merkez Yerleşkesi Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi E-5 Yanı Bolu Merkez
  • Organize Sanayi Bölgesi Kampüs Adres: Akın Çakmakçı Bulvarı 1. Cadde No:1 Organize Sanayi Bölgesi BOLU-MERKEZ
  • Tel: +90 374 243 88 11 Fax: +90 374 243 88 12
  • Email: btbmyoibu.edu.tr
Top