Hakkında

PEYZAJ VE SÜS BİTKİLERİ

 

HAKKIMIZDA

 

Programımız 20012-20013 yılında Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Daha sonra Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan teknik programlar, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurumu toplantısında Bolu Meslek Yüksekokulu'ndan ayrılmış ve bu programlarla Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmuştur. Programımız da Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime kaldığı yerden devam etmiştir. Programın dili Türkçe’dir. 

Misyon:

 

Park ve Bahçe Bitkileri Peyzaj ve Süs Bitkileri Programının misyonu Ekolojik sistemi tanıyan, çevre değerlerini çevre estetiği ile buluşturan,  tüm peyzaj değerlerine hakim, peyzajı oluşturan elemanların ve öğelerin detaylarını bilen,  bildiğini sayısal ve grafik olarak dökebilen, ofis, şantiye koşullarında organizasyon ve grup içi çalışma becerilerine sahip teknik ara eleman yetiştirmektir.

 

Vizyon:

 

Ülkemizin kalkınma ve gelişme yolunda gösterdiği ilerlemelere paralel olarak Atatürk ilkelerine bağlı, eğitim-öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, içinde yer aldığı coğrafya başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlamada öncü, zamanın kıymetini bilen, özgün araştırmalar yapan, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve yaratıcılığın desteklendiği öğrenci merkezli ve üstün nitelikli eğitim veren, toplam kalite ve sürekli gelişim prensiplerini esas alan, çağı yakalamış, gelişmeye açık, benzer alanda eğitim veren okullar arasında ulusal ve uluslararası eğitim, sanayi ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği Teknik Meslek Yüksekokulları içerisinde ilk sıralamalarda yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.

Değerler:

  • Dürüstlük ve Güvenilirlik
  • Bilimsellik, Liyakat ve Adalet
  • Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite
  • Paylaşımcılık, Katılımcılık ve Değerlere Saygı
  • Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık
  • İnsan Hak ve Özgürlüklerine Saygı
  • Bireyler ve Birimler Arası İlişkilerde Saygı

Hedefler:

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda,

 • Kalite kavramlarına ve üretim süreçlerine hakim olma
 • karşılaşılan problemlerin çözümünde uygun çözüm yöntemlerini uygulayabilme
 • ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan
 • Ekip çalışması gerçekleştirebilme ve liderlik
 • Yeniliğe açık olma
 • Sürekli kendini geliştirebilmek için yaşam boyu araştırma, öğrenme ve öğretme
 • Sistemi değişen şartlara ve çevreye adapte olabilme
 • Eğitim-öğretimin niteliğini arttırma
 • Tercih edilen okul olmak ve donanımlı öğrenciler yetiştirme
 • Teorik becerileri iyi olan öğrencileri takip ve teşvik ederek lisans programlarına geçişlerini sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.
 • Peyzaj alanlarının uygulama, bakım, onarım faaliyetlerinde aktif doğal ve yapısal malzemeyi iyi tanıyan ve kullanımını bilen
 • Peyzaj alanlarında kullanılacak süs bitkilerini yetiştiren, çoğaltan, bakım, pazarlama ve aplikasyon işlemlerini yapabilme
 • Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, üretken, araştırmacı, öz güven sahibi, etik değerlere duyarlı, ilgili sektörlerin gelişimine katkı sağlayan, toplumda sosyo-kültürel hayata katkı sağlayan, yeterli teknik eğitim, bilgi ve becerisine sahip, değişen koşullara uyum sağlayabilen, teknolojik gelişmeleri takip eden nitelikli elemanların yetiştirilmesini sağlamak ve bu alanda ülkemizin önde gelen eğitim kurumları arasında yer almak. Peyzaj alanlarının oluşturulması, bakımı ve onarımı ile bu alanlarda kullanılacak süs bitkilerini yetiştiren, çoğaltan, bakım, pazarlama ve aplikasyon işlemlerini yapabilen, konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, kırsal, kentsel ve özel alanlar için oluşturulan peyzaj projelerinin tasarım ve çizim prensiplerini bilen, doğal ve kültürel kaynakları ölçülü kullanabilen, tarımsal konularda da bilgili olan, kalite güvence ve iş sağlığı ve güvenliği de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirmektir.

 

Program Bazında Öğretim Elemanı Kapasitesi:

Programımızda 1 adet Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.

 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanı:

            Programımızın öğrenci kontenjanı 25 ve yerleşen öğrenci sayısı da 31 dir.

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları:

            Programımıza kayıtlı kız öğrenci sayısı 8 ve erkek öğrenci sayısı da 155 olmak üzere toplam 163 öğrenci vardır.

 

2019 Yılında Yüksekokulumuzdan Mezun Olan Öğrenci Sayısı:

            Programımızdan mezun olan öğrenci sayısı 18 dir.

 

Eğitim Alanları:

            Programımızda diğer programlar ile ortak kullanılan 4 derslik, 3 bilgisayar laboratuarı, 2 çizim stüdyosu bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Teknik resim, bilgisayar destekli çizim, modelleme gibi yazılımları kullanarak alanı ile ilgili sistemleri ve bileşenlerini, bitkisel ve yapısal materyalleri seçebilme, mesleki plan ve projeleri çizebilme becerisine sahip olmak 3 dönem içinde öğrencilerimiz toplamda 7 kredilik 2 farklı teknik resim eğitimi, toplamda 6 kredilik bilgisayar destekli çizim, modelleme ve sunum teknikleri dersleri, toplamda 9 kredilik bitki tanıma ve 3 kredilik malzeme bilgisi eğitimi almaktadır. Ayrıca bu dersler kapsamında Autocad, Sketchup, Lumion ve Photoshop gibi bilgisayar programlarını öğrenmektedirler. Son olarak Proje Hazırlama Teknikleri, Mesleki Uygulama, Peyzaj Konstrüksiyonu ve Peyzaj Uygulama Tekniği Dersleri alanla ilgili bilgileri nasıl kullanabilecekleri ile ilgili becerileri kazanmalarına yardımcı olacaktır.
 2. Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili temel bilgilere sahip olarak iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıyan ve yetiştirme tekniklerine hâkim olup, peyzajda kullanabilmek. 3 eğitim dönemi kapsamında Bitki Tanıma I, Bitki Tanıma II, Bitki Tanıma III, İç Mekan Süs Bitkileri ve Tasarımı olmak üzere 12 kredilik tanıma ve genel özelliklerine göre arazide tanımlama yetisine sahip olacak öğrencilerimiz, Süs Bitkileri Üretim Teknikleri ile öğrendikleri bitkileri yetiştirebilme becerisine de sahip olacaklardır.
 3. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri toplayabilen, yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, analiz edebilen, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek.
 4. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan güncel teknikleri, bitkisel üretimde kullanılan araçları, süs bitkilerinin üretim ve pazarlanma yöntemlerini kullanabilmek Eğitimi kapsamında aldığı Süs Bitkileri Üretim Teknikleri, Fidanlık Tesisi ve Yönetimi, Park Bahçe Bakım ve Onarımı, Peyzaj Alanlarında Sulama Teknikleri derslerinin sağlayacağı becerilerin yanında 1 dönemlik iş yeri deneyimi ve 30 günlük staj kapsamında güncel teknikleri takip edebilecek ve uygulayabilecek beceriye sahip olacaklardır. Ayrıca öğrencilerimizle yaptığımız teknik geziler kapsamında fuar, sera ve peyzaj alanları örneklerinde güncel yöntemler takip edilmektedir.
 5. Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilmek. Peyzajda Bilgisayar Uygulamaları ve Dijital sunum teknikleri dersleri kapsamında öğrenim gördükleri iki dönem boyunca AutoCad, Photoshop, Lumion ve Sketcup gibi programları kullanabilme becerisine sahip olacaklardır.
 6. Peyzajda arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetiği ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi, park ve bahçe düzenleme projelerinin araziye uygulamasını yapabilecek beceriye sahip olmak. Peyzaj Uygulama Tekniği ve Peyzaj Konstrüksiyonu dersleri kapsamında proje okuma, uygulama, detay oluşturabilme, rapor yazabilme becerilerine sahip olacaklardır.
 7. Çevreye uygun süs bitkilerini seçmek, bunların mevsime göre ekimi, gübrelenmesi, budanması, sulanması gibi işlerin planlanması ve yürütülmesinde peyzaj mimarına yardımcı olabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak. Bitki Tanıma dersleri, Park ve Bahçe Bakım ve Onarımı, Çimlendirme ve Bakım Teknikleri dersleri kapsamında açık yeşil alanların bakım ve onarım ve uygulama konularına hakim olabileceklerdir.
 8. Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına ve işverene anlatabilme becerisine sahip olmak. Bireysel veya takım çalışmasında sorumluluk alabilmenin önemli öğelerinden biri kişinin kendisini etkin bir şekilde ifade edebilmesidir. Bu nedenle, özellikle Proje Hazırlama Teknikleri ve Dijital Sunum Teknikleri derslerinde, öğrencilere sözlü, yazılı ve sunum paftaları ile etkin iletişim kurabilme becerisi kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, proje verilen derslerde yapılan denetimlerde, öğrencinin projesiyle ilgili yaptığı bütün çalışmaları ve sonuçlarını nedenleriyle birlikte açıklaması ve raporlaması istenmektedir.
 9. Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilen, takımlarda sorumluluk alabilen ya da bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmış, bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak. Bazı mesleki derslerin uygulamalarında ve bu derslerin projelerinde, gruplar oluşturularak öğrencilerin takım halinde çalışabilme yeteneklerinin arttırılması sağlanmaktadır. Bitirme projeleri kişisel verilebildiği gibi en fazla altı öğrencinin yer aldığı gruplar halinde de verilebilmektedir.
 10. Yaşam boyu öğrenme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak. Programdaki her derste öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından öğrencilere, bilgiye ulaşmanın temel hedefleri ve bilgiyi kullanma becerisi aktarılmakta ve gerekli teknolojilere erişebilmeleri ve kullanabilmeleri için her türlü olanak sağlanmaktadır.
 11. Laboratuvarlardaki modern cihazlar ve bilgisayar gibi donanımlar, öğrencilerin kullanımlarına tahsis edilerek bilgi ve becerileri artırılmakta, böylece araştırma-geliştirme ve tasarıma imkân sağlanmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar laboratuvarlarındaki donanım sürekli olarak iyileştirilmektedir. Bitirme projesi ve/veya ders içi proje yapan öğrenciler ise güçlü donanım ve yazılımlara sahip bölüm bilgisayar laboratuvarlarını ve internete kolay erişim olanaklarını kullanarak araştırmalarını sürdürebilmektedirler. Program bünyesinde seminer, söyleşi, panel ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu sayede, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca ilimizdeki veya çevre illerdeki fabrikalara, konferans ve fuarlara geziler düzenlenerek öğrencilerin teorik bilgilerinin endüstrideki uygulamalarını görmeleri ve teknolojideki son gelişmeleri izlemeleri sağlanmaktadır.
 12. Mesleki ve etik sorumluluklarını kavrayarak diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilmek. Bölümümüzdeki derslerin çoğunda, öğretim elemanları tarafından mesleki etik ve sorumluluk bilinci öğrencilere anlatılmaktadır. Ayrıca dönem içi verilen ödevlerde ve yapılan sınavlarda öğrencilerin davranışları dikkatle incelenmekte ve bu bilincin kazandırılması hususunda hassasiyet gösterilmektedir. Üçüncü ve dördüncü dönemde derslerde etik konusunda yapılan vurguya ek olarak, üçüncü ve dördüncü dönemde Meslek Etiği adlı seçmeli ders ile mesleki ve etik sorumluluk bilinci pekiştirilmektedir.
 13. Tarihi, doğal ve kültürel değerlere, koruma ve sürüdürülebilirlik bilincine sahip, bu alanlara dair kanunları ve koruma stratejilerini bilen saygılı meslek elemanları yetiştirmek. Eğitim süreçlerinde görmüş oldukları Tarihi Bahçelerde Röleve ve Restorasyon kapsamında , Tarihi yapıtlar, anıtlar yapılanmış çevre ve tarihi bahçeler, kültürel geçmiş ve yaşam biçiminin yansıması, olduğu kadar yapı detay, malzeme ve üretim teknolojisi hakkında belgeleme saptama röleve çıkarma alan çalışmaları ve yöntemlerine hakim olmak. Peyzaj Ekolojisi kapsamında ise, doğal dünyayı ve insanın doğal dünyayla ilişkisini, peyzaj karmaşık yapısını tanımlama ve bilgilendirme,. Çevre Hukuku, dersleri kapsamında Çevre hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerin öğrenilmesi, hukuki açıdan çevrenin korunması bilincinin oluşturulmasını sağlamak ve çevreyi kirletenin sorumluluğu konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

 

DUYURULAR

Top