İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması Yapacak 2. Sınıf Öğrencilerin Dikkatine (3+1 Müfredatı)

İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması Yapacak 2. Sınıf Öğrencilerin Dikkatine (3+1 Müfredatı)

24 Şubat 2021

T.C. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İş Yeri Eğitimi Dönemi Uygulama Esasları

 

Sağlık Bakanlığımızın Koranavirüs Bilim Kurulu’nun görüşü ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Senatomuzun 18.02.2021 tarihinde almış olduğu kararlar uyarınca 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi içinde okulumuzda uygulanacak İş Yeri eğitim modeli aşağıdaki gibidir.

1- Hem öğrenci hem de iş yerlerinin gerekli tedbirleri almaları şartıyla 2020/2021 Eğitim ve Öğretim yılı Bahar yarıyılında (3+1 Eğitim Müfredatının +1 gereği olarak) İş Yeri Uygulaması ve İş Yeri Eğitimi derslerini öğrencilerin bulundukları şehirdeki işletmelerde ya da Bolu'daki Okulumuzun protokol yaptığı İşletmelerde yapabileceklerdir.

2- 3. Yarıyıl Genel Ortalaması (Dönem Sonu Ortalaması Değil) 1,00 Ve Üzeri Olan 2. Sınıf Öğrencileri, Bölüm Başkanlarına İşyeri Uygulaması Yapacağı İşletmeyi Onaylatmak Şartıyla Yapabilecektir.

3- İş Yeri Eğitimi planlayan öğrencilerimiz, ekte bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması İşbirliği Protokolü ve İş Yeri Kabul Formu Evrakını doldurup İş Yeri yapacakları kuruma imzalattıktan sonra, İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Eğitimi Uygulaması dersine başlamadan 25 Şubat 2021 - 03 Mart 2021 tarihleri arasında Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm sekreterliğine eksiksiz olarak ulaştıracaklardır.

4- Sosyal Güvenlik Kurumunun https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama internet adresindeki Sağlık Provizyon sorgulama bölümünden MÜSTEHAKLIK BELGESİ (GÜNCEL) alınacaktır. E-Devlet’ten alamayanlar SGK İl Müdürlüğü’nden alabilir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesi gereği zorunlu olan, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi (Not: Eğitim Üniversitemiz veya uygun bulunacak özel İş Güvenliği firmaları tarafından verilmektedir. Ancak Üniversitemizin bu eğitimi verip veremeyeceği veya nasıl vereceği ilerleyen günlerde belirlenecektir.) alınacaktır.

5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Onaylı İşyeri Kabul Formu, Müstehaklık Belgesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgesi belirtilen tarihlerde belgelerin aslını şahsen kargo veya posta yolu ile Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm sekreterliğine göndereceklerdir.

6- İş Yeri Kabul formu bölüm başkanı onayı alındıktan sonra iş yeri eğitimine başlanacaktır. İş yeri uygun bulunan/iş yeri uygun bulunmayan öğrencilerin isim listeleri Yüksekokulumuz Web sayfasında staj başlama tarihinden önce ilan edilecektir.

7- Belirtilen tarihler dışında kesinlikle evrak teslim alınmayacaktır.

8- Belirtilmeyen hususlarda Bölüm Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürü kararları geçerlidir.

9- Posta ve kargoda yaşanabilecek sorunlardan Yüksekokul Müdürlüğümüz sorumlu değildir.

Yapılacak İşlemler;

1.Aşama: Ekte bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması İşbirliği Protokolü, İş Yeri Kabul Formları indirilerek doldurulup işyerine imzalatıp, diğer istenilen belgelerle ile birlikte Yüksekokulumuz Bölüm Sekreterliğine şahsen veya kargo yoluyla belirtilen tarihlerde ulaştırılacaktır.

2.Aşama: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması İşbirliği Protokolü ve İş Yeri Kabul Evrakını doldurup İş Yeri yapacakları kuruma imzalattıktan sonra, İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Eğitimi Uygulaması dersine başlamadan 25 Şubat 2021 - 03 Mart 2021 tarihleri arasında Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm sekreterliğine öncelikle dijital (fax, mail gibi) ortamda ulaştıracaklardır. Dijital ortamda gönderilen belgenin aslı ve provizyon belgesi (müstehaklık belgesi-e-devletten veya SGK İl Müdürlüklerinden alınmaktadır) kargo veya posta yolu ile Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm sekreterliğine gönderilecektir

3.Aşama : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İş Yeri Eğitimi ve İş Eğitimi Uygulaması Protokolünü ve İş Yeri Kabul Formunda Kendinize Ait Olan ve İşyerine Ait Olan Kısımları Doldurulduktan ve İmzalandıktan Sonra Bölüm Başkanınıza Mail Atınız, Ayrıca Dijital ortamda gönderilen belgenin aslı ve provizyon belgesi (müstehaklık belgesi-e-devletten https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama veya SGK İl Müdürlüklerinden alınmaktadır) kargo veya posta yolu ile Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm sekreterliğine gönderilecektir.

4.Aşama : İş yeri Uygulaması Süresi Boyunca Günlük Doldurulacak İşyeri Eğitimi - İşyeri Uygulaması Devam Çizelgesini Ekteki Dosyadan Temin Edebilirsiniz.

 

5.Aşama: İşyeri Uygulamasına Başlaması Kabul Edilen Öğrencilerin Mail Adreslerine   (Öğrenci Mail) İşyeri Uygulaması Sigorta Giriş Belgesi Mail Olarak Gönderilecektir. 

6.Aşama: 24-25-25-26 Şubat 2021 Tarihleri Arasında İş Yeri Eğitimi Ve İş Yeri Eğitimi Uygulamalı derslerine kayıt olunuz.

 

   Kodu                      Ders     Adı                                               

BTB33+003           ATATÜRK İLKE VE İNKILAP TARİHİ 

BTB33+004           TÜRK DİLİ                                                 

BTB33+002           İŞYERİ EĞİTİMİ                                      

BTB33+001           İŞYERİ UYGULAMASI   

                           STAJ

 

 İŞYERİ EĞİTİMİ YAPACAKLAR

 

**Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde İş Yeri Eğitimi yapacak öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde müracaatlarını ve stajlarını yapmaları gerekmektedir,

 

ÖNEMLİ TARİHLER

İŞ YERİ DÖNEMİ

İşyeri Kabul Formunun İlgili Bölüm Sekreterliğine Teslim Tarihleri

25 Şubat 2021- 03 Mart 2021

İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması Dersi Başlama Tarihi

08 Mart 2021

İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması Dersi Bitiş Tarihi

11 Haziran 2021

Ara Rapor Teslim Tarihi

26-30 Nisan 2021

Dosya Teslim Tarihi

14-18 Haziran 2021

Final Rapor Teslim Tarihi

14-18 Haziran 2021

 

 Not: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Yeri Eğitimi ve Uygulaması İşbirliği Protokolü, İş Yeri Kabul Formları ektedir.

 

DUYURULAR

Top