2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ DUYURUSU

20 Mart 2021

Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı yaz döneminde staj yapacak(30 İş Günü) öğrencilerin aşağıda belirtilen tarihlerde müracaatlarını ve stajlarını yapmaları gerekmektedir.

 

YAPILMASI GEREKEN İŞLEM

ÖNEMLİ TARİHLER

İşyeri Staj Kabul Formunun İlgili Bölüm Sekreterliğine Teslim Tarihleri

21 Haziran 2021

02 Temmuz 2021

Staja Başlama Tarihi

26 Temmuz 2021

Staj Bitiş Tarihi

06 Eylül 2021

Mezun Durumda Olan Öğrenciler İçin Dosya Teslim Tarihi ve Mülakat

08-10 Eylül 2021

Mezun Durumda Olmayan Öğrenciler İçin Dosya Teslim Tarihi ve Mülakat

2021-2022 Öğretim yılı güz dönemi 1. Hafta içinde yapılacaktır.

       

  • STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

 

  1. Staj İşyeri Kabul Formu
  2. Provizyon belgesi-Güncel (müstehaklık belgesi, e-devletten veya SGK İl Müdürlüklerinden alıcaktır.)
  3. İş sağlığı ve Güvenliği Belgesi
  4. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
  5.  
  • STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

 

1-Staj yeri bularak, Yaz staj dönemindeki stajlarını işletmelerde (Özel veya Kamu) yapmak isteyen   öğrencilerimiz, Yüksekokul web sayfasında bulunan “Zorunlu Staj İşyeri Kabul Formunu” eksiksiz doldurarak, Bölüm Başkanı tarafından onay ( Staj yapılacak işyerinin uygunluğu ilgili bölüm başkanı tarafından Sözlü olarak onaylanacaktır.) verildikten sonra staj yapacakları kuruma imzalatıp, staja başlamadan önce; 21 Haziran 2021-02 Temmuz 2021 tarihleri arasında Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ilgili bölüm sekreterliğine talep edilen belgeler (Staj başvuru Formu, Provizyon belgesi İş sağlığı ve Güvenliği Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı Fotokopisi) eksiksiz olarak, kargo-posta veya şahsen teslim edilecektir.(Evrakların gönderimi esnasında yaşanabilecek her türlü olumsuzluktan Yüksekokul Müdürlüğümüz sorumlu değildir .Tüm sorumluluk öğrenciye aittir.)

2-Sosyal Güvenlik Kurumunun https://www.turkiye.gov.tr/spas-mustahaklik-sorgulama internet adresindeki Sağlık Provizyon sorgulama bölümünden MÜSTEHAKLIK BELGESİ (GÜNCEL-Teslim tarihinden önce son Bir aylık sürede alınan) alınabilmektedir.

3-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17. Maddesi gereği zorunlu olan, İş Sağlığı ve

Güvenliği Eğitimi Belgesi alınacaktır. (Bu belge Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü birimi, Kamu veya özel İş Güvenliği Eğitimi veren kurumlarından alınabilir.)

Bu Belge;

-Çok Tehlikeli işyerlerinde staj yapacak öğrenciler için alındığı tarihten itibaren staj son gününe kadar; 1 yıl,

-Orta Tehlikeli işyerlerlerinde staj yapacak öğrenciler için alındığı tarihten itibaren staj son gününe kadar; 2 yıl,

-Az Tehlikeli işyerlerlerinde staj yapacak öğrenciler için alındığı tarihten itibaren staj son gününe kadar; 3 yıl,

Geçerlidir.

“İşyeri Tehlike Sınıfı” (NACE Kodu) işyerlerinden öğrenilmektedir.

4-. Eksik evrak ile işlem yapılmayacak ve belirtilen tarihler dışında evrak teslim alınmayacaktır. Bu olumsuzluklardan dolayı doğabilecek sorunlardan öğrenci sorumludur.

5-Mail veya faks yolu ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.

6-Yaz okulunda ders alan öğrenci staj yapamaz. Bu durumda olup tespit edilen öğrencilerin stajları iptal edilir. Stajı iptal edilen öğrenciye eğer SGK primi ödenmiş ise bu bedel öğrenciden yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

7-Belirtilmeyen hususlarda Bölüm Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürü kararları geçerlidir.

    İletişim ve Posta Adresi

     Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

       Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi E5 Yanı B Blok

14200 BOLU

Tel: 0 (374) 254 10 00- 4481 Faks:0 (374) 243 88 12

Yaz Dönemi staj kabul formu ektedir.

 

 

DUYURULAR

Top