İş Yeri Eğitiminde İş Yerinden Ücret Alan Öğrencilerin Dikkatine

İş Yeri Eğitiminde İş Yerinden Ücret Alan Öğrencilerin Dikkatine

12 Nisan 2021

 İş Yeri Eğitiminde İş Yerinden Ücret Alan Öğrencilerin Dikkatine

Kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj, mesleki eğitim veya tamamlayıcı eğitime devam eden mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim gören öğrencilerine 3308 sayılı Kanun'un 25'inci, geçici 12'nci maddesiyle, 356 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca söz konusu eğitimlere dahil olan öğrencilere ödeme yapılması gerektiği gözetilerek, Taslağın 15’inci maddesinde yer alan, “Ancak, İş Yerleri isterlerse, ücret ödeyebilirler.” ibaresinin, “Kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj, mesleki eğitim veya tamamlayıcı eğitime devam eden mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim gören öğrencilerine 3308 sayılı Kanun'un 25'inci, geçici 12'nci maddesiyle, 356 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca işletme tarafından ödenmesi gereken ücretler, asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacak şekilde işyeri tarafından öğrencilere ödenir ve ödeme belgelerinin bir örneği Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir.”

İş Yeri Eğitiminde Stajyer çalıştırıp ücret ödeyen işletmelere devlet katkı payı ödemektedir. Devlet katkı payı almak isteyen firmalar aşağıdaki belgeleri doldurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe
  2. Staj Ücretlerine İşssizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu
  3. Devamsızlık Çizelgesi
  4. İş Yeri tarafından öğrencilere ödenen ödeme belgesinin bir örneği

Dilekçe ve Staj Ücretlerine İşssizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu ektedir.

Not: Yukarıdaki belgeleri aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Adres:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi Çakmaklar Caddesi E5 Yanı Bolu Merkez

 

 

DUYURULAR

Top