DUYURULAR

Değerli Öğrencilerimiz

Okulumuz İkinci Öğretim Programlarında % 10 a giren öğrencilerimizin listesi ve dilekçesi ektedir.

Değerli Öğrencilerimiz

İş Yeri Eğitimi Ve İş Yeri Uygulaması Dersleri Ara Dönem Raporunun en geç 30.04.2021 Mesai saati bitimine kadar okulumuza elden veya kargo yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

 Not1:

Ara Raporda bulunması gereken belgeler

Öğrencilerin 1-2-3-4-5-6 -7. Hafta Uygulama Raporlarını (FORM1), İş Yeri Eğitimi ve İş Yeri Uygulaması Dersleri Ara Dönem Raporu (FORM2) ve 1-2-3-4-5-6 -7. Hafta İş Yeri Uygulaması Dersi Günlük İş Planlarını (FORM15) ,belgelerin asıllarıyla ciltli vaziyette 7. hafta eğitimi sonunda, 8. Hafta içerisinde denetleyici öğretim elemanına göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca Form 10 İş Yeri Uygulaması Sorumlusu tarafından doldurulacaktır. Denetleyici Öğretim elemanı tarafından İş Yeri Sorumlusuna gönderilmesi gerekmektedir. Bu form İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından ara dönemde 1 ADET ve Yıl Sonunda 1 ADET olmak üzere toplam 2 adet doldurulacaktır. İlk 7 hafta ara dönem raporu için İş Yeri Uygulaması Değerlendirme Formu 1 Adet Öğrenciye kapalı zarf ve mühürle iş yeri sorumlusu tarafından verilmesi, öğrenci tarafından İş Yeri Eğitimi Ve İş Yeri Uygulaması Dersleri Ara Dönem Raporu ile birlikte 30.04.2021 Mesai saati bitimine kadar okulumuza elden veya kargo yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Adres:

Yetkili : Serdar KOÇ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi E5 Yanı Bolu Merkez

 

 İş Yeri Eğitiminde İş Yerinden Ücret Alan Öğrencilerin Dikkatine

Kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj, mesleki eğitim veya tamamlayıcı eğitime devam eden mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim gören öğrencilerine 3308 sayılı Kanun'un 25'inci, geçici 12'nci maddesiyle, 356 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca söz konusu eğitimlere dahil olan öğrencilere ödeme yapılması gerektiği gözetilerek, Taslağın 15’inci maddesinde yer alan, “Ancak, İş Yerleri isterlerse, ücret ödeyebilirler.” ibaresinin, “Kamu ve özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde staj, mesleki eğitim veya tamamlayıcı eğitime devam eden mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim gören öğrencilerine 3308 sayılı Kanun'un 25'inci, geçici 12'nci maddesiyle, 356 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca işletme tarafından ödenmesi gereken ücretler, asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamayacak şekilde işyeri tarafından öğrencilere ödenir ve ödeme belgelerinin bir örneği Yüksekokul Müdürlüğüne gönderilir.”

İş Yeri Eğitiminde Stajyer çalıştırıp ücret ödeyen işletmelere devlet katkı payı ödemektedir. Devlet katkı payı almak isteyen firmalar aşağıdaki belgeleri doldurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler

  1. Dilekçe
  2. Staj Ücretlerine İşssizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu
  3. Devamsızlık Çizelgesi
  4. İş Yeri tarafından öğrencilere ödenen ödeme belgesinin bir örneği

Dilekçe ve Staj Ücretlerine İşssizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu ektedir.

Not: Yukarıdaki belgeleri aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir.

Adres:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Şehir Kampüsü Kültür Mahallesi Çakmaklar Caddesi E5 Yanı Bolu Merkez

 

 

Değerli Öğrencilerimiz;

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Vize Sınav Programlarımız aşağıdadır.

BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZ DÖNEMİ SINAV  PROGRAMLARI
Üniversite Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Eğitim Öğretim Yılı/Yarıyıl 2020-2021 Bahar Dönemi
Program  Akademik Yıl / Yarıyıl Güncelleme Tarihi Akademik Yıl / Yarıyıl Güncelleme Tarihi
Elektronik Teknolojisi/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Elektrik/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Otomotiv/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Tekstil Teknolojisi/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Peyzaj ve Süs Bitkileri/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Bilgisayar Programcılığı/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Bilgisayar Programcılığı/ II. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Grafik Tasarım/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Grafik Tasarım/ II. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
İç Mekan Tasarım/ I. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
İç Mekan Tasarım/ II. Öğretim Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
Makine Ara Sınavlar  12.04.2021 Final ---
     

 

Page 1 of 6

DUYURULAR

Top