Misyon & Vizyon

Misyon

Bilim ve Teknolojiyi etkin kullanarak ülkemizin daha ileriye doğru ve sürekli gelişimini sağlamak için, çağın ve mesleğin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip, toplum bilinci gelişmiş, Ülke çıkarlarını gözeten, kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunacak, sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, ilgili sektörler ve iş dünyasınca aranan nitelik ve nicelikteki ara eleman açığını kapatacak, çağdaş uygarlığı hedefleyen, ülkemizin gereksinimi olan nitelikli, becerikli, üretken, yaratıcı takım bilincine sahip, katılımcı ve sorumlu, çevre ve topluma katkıda bulunan, doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde bilim ve teknolojiden yararlanan üstün nitelikli meslek elemanları ve teknikerler yetiştirerek, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün işaret ettiği çağdaş eğitim hedefi doğrultusunda yükseköğretim hizmeti sunmaktır.

Vizyon

Ülkemizin kalkınma ve gelişme yolunda gösterdiği ilerlemelerle paralel olarak, Atatürk İlkelerine bağlı, eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, içinde yer aldığı coğrafya başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, Üniversite, Sanayi, Toplum işbirliğini sağlamada öncü, zamanın kıymetini bilen, özgün araştırmalar yapan, şeffaflık ve ölçülebilirlik odaklı, evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip, öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri ve yaratıcılığın desteklendiği öğrenci merkezli ve üstün nitelikli eğitim veren, toplam kalite ve sürekli gelişim prensiplerini esas alan, çağı yakalamış, gelişmeye açık, benzer alanda eğitim veren okullar arasından; eğitim, sanayi ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği, Ulusal ve Uluslararası sıralamalarda ilk on Meslek Yüksekokulu içerisinde yer alan bir eğitim kurumu olmaktır.

DUYURULAR

Top