Tarihçe

 

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bolu Meslek Yüksekokulunda bulunan Teknik Programların ayrılarak; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 17.05.2018 tarihli Yükseköğretim Kurumu toplantısında, kurulması uygun görülmüştür. Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2018-2019 öğretim yılında Bilgisayar Teknolojileri, Elektronik ve Otomasyon, Elektrik ve Enerji, Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Makine ve Metal Teknolojileri, Park ve Bahçe Bitkileri, Gıda İşleme, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri, Tasarım, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri, bölümleri ile Bolu Meslek Yüksekokulundan ayrılarak eğitime başlamıştır.

Yoğun rekabet koşullarının yaşandığı günümüzde, bilgiye dayalı endüstriyel yapı içerisinde; bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, alanında kendilerini yetiştirmiş ve teknolojik gelişmeleri takip eden ara eleman ihtiyacı doğrultusunda, okulumuz bu ihtiyacın teminine yönelik eğitim ve öğretim veren bir eğitim kurumudur.

Bu çerçevede, toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığı önemseyen, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu yapılanmasının gereği olan mali yönetim anlayışı ile kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, üniversitemizin ilke ve hedefleri doğrultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

2019-2020 yılı eğitim-öğretim yılından itibaren hedeflerimiz arasında yer alan  3+1 eğitim sistemine geçilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin toplam dört yarıyıl olan Eğitim-Öğretim sürelerinin bir dönemi tamamen ilgili işyerlerinde yapılacaktır.

Bolu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda 10 adet Bölüm bulunmaktadır.

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Elektrik ve Enerji Bölümü

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Tasarım Bölümü

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Bitkisel ve Üretim Bölümü (Bölüm Aktif Değildir)

Gıda İşleme Bölümü (Bölüm Aktif Değildir)

Malzeme ve Malzeme İşleme Bölümü (Bölüm Aktif Değildir)

DUYURULAR

Top