Öğrenci Kayıt İşlemleri

2020 YKS SONUÇLARINA GÖRE

BOLU TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNA YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

 

Sayın Öğrencimiz;

 

Yüksekokulumuzu tercih ettiğinizden dolayı sizleri kutlar, eğitim-öğretim sürecinizde başarılar dileriz. Öğrenci kayıt işlemleri ve sonrasındaki süreçte sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır;

 1. KAYIT İŞLEMLERİ

2020-YKS sonucunda Yüksekokulumuzun herhangi bir bölüm/programına yerleşen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1)      Kayıt Tarihleri;

Öğrenci Adayları Üniversite E- Kayıt İşlemini 29 Ağustos - 06 Eylül 2020 (Saat:23.59) Tarihleri Aralığında E-Devlet Üzerinden Yapacaktır.

Önlisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacaklar ve e-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda olan öğrenci adaylarının başvuruları 31 Ağustos - 05 Eylül 2020 tarihleri arasında yüksekokulumuzdaki kayıt kabul ofisinde alınacaktır.

2)    Öğrenim Ücreti Yatırma Tarihleri (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) : 

Öğrenim ücretleri 28 Eylül - 04 Ekim 2020 tarihleri arasında öğrenci numarası ile birlikte İş Bankasının Türkiye'de bulunan herhangi  bir   şubesine   (Her   öğrencinin   ödeyeceği   meblağ   banka kayıtlarına aktarılacaktır.) yatırarak ders kayıt işlemlerini yapabileceklerdir. (Öğrenim ücretini ödemeyen ikinci öğretim öğrencileri ders kaydını yapamayacaklardır.) Bölümlerimizin birinci (gündüz) öğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmayacaktır.

3)       E-Devlet Üzerinden Gerçekleştirilecek Elektronik Kayıt (e-kayıt);

 • Öğrencilerin e-devlet üzerinden öğrenci kayıtlarını yapmaları zorunludur. (e-kayıt işlemi yapılamayan öğrenci yüksekokumuza gelerek kaydını yaptırabilecektir.)
 • E-kayıt yapmakla yükümlü öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.
 • E-kayıt yapacak öğrenciler 29 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini işaretleyerek kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.
 • E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM veri tabanından otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yüksekokulumuza yönlendirilecektir.
 • Kayıt süreleri içerisinde e-kayıt yapmayan veya şahsen kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 • E-kaydını gerçekleştiren öğrenciler üniversiteye gelerek herhangi bir öğrenci kayıt işlemi yaptırmayacak ve sonrasında herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.
 • E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösteren barkodlu verinin dökümünü alarak saklayacaklardır.
 • 31 Ağustos - 06 Eylül 2020 tarihinde kayıtlarını e-devlet kapısı üzerinden yapacak öğrenci, dönemin ikinci haftasında (12 Ekim 2020) kayıtlı olduğu bölümün İdari Sekreterlik ofisinden öğrenci kimlik kartlarını teslim alacaktır.

4)      Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler;

Yüksekokulumuz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde okul müdürlüklerinden bütünleme veya tek ders sınavına girecektir yazısı alması koşulu ile Yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgeleyemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

5)      Kayıt Yaptıramayacak Öğrenci Adayları;

 • 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,
 • İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç.),
 • Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.
 • Bir Yükseköğretim Kurumunda aynı anda "örgün önlisans" veya "örgün lisans" programına kayıtlı öğrenciler.

6)      Engelli Öğrenciler İçin Sağlık Raporu;

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için) (Yüksekokulumuzun 2. öğretim programına kayıtlanan engelli öğrenciler, 28 Eylül - 04 Ekim 2020 tarihleri arasında sağlık raporunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmekle yükümlüdür.)

7)      Şehit / Gazi ve Çocukları Belgeleri;

27.06.2018 tarih ve 2018/12007 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. Maddesinde yer alan kanuna tabi olan öğrenciler öğrenim harcından muaf sayılacaklardır. (Yüksekokulumuz 2. öğretim programına kayıtlanan ilgili kanun kapsamındaki öğrenciler, 28 Eylül - 04 Ekim 2020 tarihleri arasında ilgili belgeyi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmekle yükümlüdür.)

8)      Web (BYS) Şifre ve Öğrenci No Sorgulama;

E-devlet üzerinden üniversitemize öğrenci kaydı yapan veya yüksekokulumuza öğrenci kaydını yaptıran adaylar, kayıt tarihinden beş gün sonra üniversitemizin Bilgi Yönetim Sistemi  (BYS) portalındaki hesaplarını akredite etmeleri gerekmektedir. Akreditasyon için ; "İlk Şifrenizi Oluşturmak İçin Tıklayınız". Şifre akreditasyonu tamamlanınca "Kullanıcı Adı" alanında yer alan 9 hanelik sayı zinciri öğrenci numarasıdır.

 II.   YÜKSEKOKULUMUZA  GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN;

Önlisans programlarımıza kayıt hakkı kazanan ancak ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına katılacak olanlar ve E-devlet üzerinden e-kayıt yapılamayan diğer durumlarda (MEB sorunlu veya YÖK sorunlu) olan öğrenci adaylarının başvuruları yüksekokulumuzda alınacaktır. Bu durumda olan öğrenci adayları 31 Ağustos – 05 Eylül 2020 tarihleri arasında yüksekokulumuza gelerek kayıt yaptıracaklardır.

 • Kayıt kabul başvurusunda öğrencinin hazır bulunması gerekir.
 • Posta, kargo, faks ve diğer iletişim araçları üzerinden yapılacak kayıt başvuruları işleme alınmaz.
 • İlan edilmiş tarihlerde kayıt yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 • Belirtilen belgelerden herhangi biri ibraz edilemez ise kayıt yapılmaz.

Kayıtta Kontrol Edilecek Belgeler:

 • T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Lise diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı (en fazla altı ay süreli) ya da noter onaylı örneği kontrolü sağlanmak üzere kayıt kabul görevlisine ibraz edilecektir. (Belgelerin asıl sureti veya fotokopisi teslim edilmeyecektir.)
 • Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayanlar, bütünleme veya tek ders sınavlarına gireceğine dair belgelerini teslim edeceklerdir.
 • 28 Yaşından Büyük Olan Erkek Adayların “Askerlikle İlişiği Yoktur” Belgesi. (28 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır.)
 • Öğrenim ücretinden muaf olanlar resmi belgelerini teslim edeceklerdir. (Şehit-Gazi çocukları ile diğerleri)

III.     DERS KAYITLARI  /  ÖĞRETİM PLANLARI-KATALOGLARI

Öğrencilerimiz, E-Kayıt işleminin ardından “bys.ibu.edu.tr" adresinden 28 Eylül - 04 Ekim 2020 tarihleri aralığında ders kayıtlarını yaparak 05 Ekim 2020 tarihinde Yüksekokulumuzda eğitime başlayacaklardır. Yüksekokulumuzun bölüm/programlarında okutulan dersler ve ders kataloglarını incelemek için web sitemizdeki "İlgili Programın Ders İçerikleri " sayfasını inceleyiniz.

IV.     KAYIT DONDURMA (İzinli Ayrılma Başvurusu)

Öğrenci kaydından sonra, öğrenimine sağlıkaskerlikmaddi ve ailevi nedenler ile devam edemeyecek öğrencilerden bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, web sitemizin "Formlar > Öğrenci Başvuru Formları" menüsündeki "01 / Kayıt Dondurma (İzinli Ayrılma) Başvurusu" formunu doldurarak 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlandıkları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır.

İzin gerekçeleri kabul edilen ve izinli sayılan öğrenci 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz ve(ya) bahar yarıyılında derslere/uygulamalara/sınavlara devam edemez. Bu süreler eğitim öğretim süresinden sayılmaz.

V.    DERS MUAFİYETİ (Kredi ve Not Transferi Başvurusu)

Örgün/açık/ekstern/yaygın eğitim türleri, birinci/ikinci öğretim programları, önlisans/lisans/lisansüstü eğitim düzeyleri, YÖK tarafından tanınan ulusal ya da uluslararası alanda öğrenim veren Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Fakülte/Enstitü gibi yükseköğretim kurumları, mezuniyet/ayrılma durumları fark etmeksizin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundaki son beş eğitim-öğretim yılı içerisinde başarılı olduğu derslerine ait kredi ve notlarının, ilgili Bölümümüzün eşdeğer derslerine aktarılmasını isteyen öğrenci, web sitemizin "Formlar > Öğrenci Başvuru Formları" menüsündeki "02 / Kredi ve Not Transferi Başvurusu" formunu doldurarak, 07 - 18 Eylül 2020 tarihleri arasında öğrencisi oldukları bölümün Başkanlıklarına başvuracaklardır. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Daha önce başarılı olduğu derslerin başarı notu üniversitemizin not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır.)

VI.   YURT İŞLEMLERİ VE BARINMA

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular http://kyk.gsb.gov.tr web veya e-devlet adresinden yapılacaktır.

 

EK BİLGİ

 

Birinci (gündüz) öğretim programına kayıtlanan öğrenciler öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi yapmazlar.

İkinci (gece) öğretim programına kayıtlı öğrenciler, yükseköğretim kurumlarının örgün veya açık öğretim programlarında öğrenci kaydı olupta ikinci üniversite kapsamında bölümlerimizin I. öğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, önlisans eğitim öğretim süresini dört yarıyılda tamamlayamayan birinci öğretim programı öğrenciler ders kayıtlarını yapmadan önce İş Bankasının yurt içindeki herhangi bir şubesine dokuz haneden oluşan öğrenci numarasını beyan ederek öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra ders kayıtlarını yapabileceklerdir. Öğrencilerin yatırması gereken öğrenim ücreti ders kayıtlanma ekranında görülebileceği gibi banka veri tabanında öğrenci numaralarının üzerine borç olarak tanımlanmaktadır. 

2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında dersler 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

 

Soru veya sorunlarınız için;

Telefon            :        +9 0374 254 1000 – (Dâhili) 4409 / 4481

Faks                 :        +9 0374 253 4643

E-posta            :        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

DUYURULAR

Top