Yaz Öğretimi Genel Bilgiler

YAZ ÖĞRETİMİ GENEL BİLGİLER

 • Yaz öğretimi, güz ve bahar yarıyılı gibi olağan bir öğrenim dönemi değildir.
 • Yaz öğretiminde dersin açılması öğretim üyesinin, alınması ise öğrencinin isteğine bağlıdır.
 • Yaz öğretimi, ücrete tabi bir öğretim sürecidir. Yaz öğretiminde ders almak isteyen öğrenciler, kayıtlanacakları her bir ders için belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Yaz öğretimi ders kayıt ücretleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı' nın web sitesinden ilan edilir.
 • Yaz öğretiminde Yüksekokulumuz bölümlerinde açılacak dersler ve sorumlu öğretim üyeleri, yaz öğretimi sürecinden önce öğrencilere duyurulur.
 • Yaz öğretimi, bahar yarıyılının sonu ve güz yarıyılının başlangıcı arasındaki ortalama yedi haftalık süreçten oluşan ve “Akademik Takvim” de belirlenen süreler içerisinde gerçekleştirilir.
 • Yaz öğretimine katılamayacak öğrenciler;

Ek sınav (tek-çift) hakkı kullananlar, (Yaz öğretimine kayıt yaptıran öğrenciler ek sınav (tek-çift) hakkı kullanamaz.)

Mezun olanlar, kaydı silinenler,

Disiplin cezası (uzaklaştırma cezası) ve izinli sayılma (kayıt dondurma) süresi devam edenler,

Lisans öğrencileri, önlisans programlarından ders alamaz.

Yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler, bu programı bitirdikleri yılın sonunda açılan yaz öğretimine katılamaz.

 • Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan derslere, yaz öğretimine katılamayacak öğrenciler kategorisinde yer almayan öğrenciler, açılan derslere eşdeğerlik yapan üniversitemizin diğer fakültelerine bağlı bölümlere kayıtlı öğrenciler, belirlenen süreler içerisinde başvuru yapmak kaydıyla diğer üniversitelerin öğrencileri “misafir öğrenci” statüsünde kayıtlanabilir.
 • Lisans programlarımızda yaz öğretimi kapsamında okutulması planlanan bir dersin açılabilmesi için asgari 10 öğrencinin derse kayıtlanması gerekir. Aksi durumda ders kapatılır.
 • Yaz öğretiminde öğrenciler, haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama, v.b.) aşmaması koşuluyla, en fazla 4 ders alabilirler.

 

 

 Yaz öğretiminde haftalık ders saatlerinin toplamı, aşağıdaki örneklerde görüldüğü üzere hesaplanır;

(Teorik 3 + Uygulama 0 =  ÜÇ ders saati), (Teorik 3 + Pratik 2 =  BEŞ ders saati), (Teorik 3 + Laboratuvar 4 =  YEDİ ders saati) vb.

YAZ ÖĞRETİMİ  DERS KAYITLARI / DERSLER / SINAVLAR

 • BAİBÜ Senatosu kararı doğrultusunda; 2019-2020 yaz öğretiminde dersler ve sınavlar uzaktan eğitim metodu kapsamında online olarak gerçekleştirilecektir.
 • ilan edilen tarihler aralığında Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden ders kayıtlarını yapmakla, Türkiye İş Bankası’na öğrenim ücretini ödemekle, dersleri ile sınavlarına katılabilmek için BAİBÜ Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemine erişim sağlamakla yükümlüdür.
 • Yaz öğretiminin öğrenim ücreti, dersin ulusal kredi değeri üzerinden belirlenmektedir.
 • Haftalık ders saatleri toplamının 15 saati (teorik, pratik, laboratuvar, uygulama vb.) aşmaması koşuluyla, yaz öğretiminde en fazla 4 ders alınabilmektedir.
 • Yaz öğretimi ders kayıt aşamalarında "Danışman Onayları" süreci yoktur.
 • Yaz öğretiminde Bölümlerimizde açılan dersler Akademik Takvim de belirlenen yedi haftalık süreç içerisinde, gündüz programında okutulacaktır.
 • Yaz öğretimi dersleri, dersin ulusal kredi değerinin iki katı ders saati olarak haftalık ders programında okutulur. ( 3 kredilik bir dersin yaz öğretiminde haftada 6 ders saati okutulması gibi.)
 • Haftalık ders ve sınav programları, Fakültemizin web sitesinde yer alan "Öğrenci Bilgi Portalı" menüsünde yayımlanacaktır.
 • Olağan (güz-bahar) dönemlerde de olduğu gibi, yaz öğretiminde teorik derslerde devam zorunluluğu %70, pratik derslerde ise %80  oranındadır. 
 • Kayıtlanılan her bir ders için en az bir ara ve bir final sınavının yapıldığı yaz öğretiminde, bütünleme sınavı uygulanmaz.
 • Programlandırılmış gün, saat, salonda gerçekleştirilen yaz öğretiminin ara-final sınavlarına veya programlandırılmaksızın yapılan benzeri değerlendirme etkinliklerine kısa süreli sağlık mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, bir kez mazeret sınavı hakkı tanınır.

Ders Kayıtları 1. Aşama: 20-23 Temmuz 2020

Yaz öğretiminde alınacak derslere “Bilgi Yönetim Sistemi” portalından kayıt yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Taslak” olarak görülecektir.

Ekranda görülecek ücret İş Bankasının herhangi bir şubesine ödenir.

Ücret ödeme işlemi tamamlandıktan sonra “Bilgi Yönetim Sistemi” portalında seçilen derslere “Kesin Kayıt” işlemi yapılır. “Kayıtlanma Aşaması: Yaz Okulu İlk Aşama” olarak görülecektir.

Yaz öğretimi 1. ders kayıt aşaması sonunda açılması için asgari öğrenci sayısına (10) ulaşan derslere yapılan ders kayıtları iptal edilemez, ders değişiklik işlemi yapılmaz

Ders Kayıtları 2. Aşama: 24-26 Temmuz 2020

Asgari kontenjan sayısına ulaşmadığı için kapatılan derste kaydı bulunan öğrencilerin, kapatılan bu dersler yerine kontenjanını dolduran diğer derslere kayıtlanabilecekleri süreçtir. (Açılan diğer yaz öğretimi dersine kayıtlanmak, öğrencinin isteğine bağlıdır.) Kapatılan dersinin yerine farklı bir derse kayıtlanmak isteyenler, iki ders arasındaki ücret farkını İş Bankası'nın şubesine ödeyerek, 1. kayıt aşamasında olduğu gibi ders kaydı yapmalıdır.

 

2019-2020 Akademik Yılı Yaz Öğretimi Takvimi

 Ders Kayıtları (1. Aşama)

 20-23 Temmuz 2020 

 Ders Kayıtları (2. Aşama)

 24-26 Temmuz 2020

 Derslerin Başlaması

 27 Temmuz 2020 Pazartesi

 Ara Sınav Notlarının Girilmesi İçin Son Gün

 11 Eylül 2020 Cuma

 Derslerin Sona Ermesi

 11 Eylül 2020 Cuma

 Final Sınavları

 14-16 Eylül 2020

 Final Sınavı Notlarının Girilmesi İçin Son Gün

 18 Eylül 2020 Cuma

 

 

 

DUYURULAR

Top